วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องจดจำของพวกเราเพราะวันนี้ถือป็นวันแรกที่ได้มีประกาศการจัดตั้ง “มูลนิธิ Dogecoin” ขึ้นมาอีกครั้ง การจัดตั้งครั้งใหม่นี้มาพร้อมกับการกำหนดจุดประสงค์ของมูลนิธิที่มีความต้องการสนับสนุนระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ การสร้างชุมชนชาว “Dogecoin” และการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินดิจิตอล “Dogecoin”

เป้าหมายของเรา

มูลนิธิ Dogecoin มีหลักการดำเนินงานที่ไม่ต้องการผูกขาดการควบคุมดูแลโครงการ “Dogecoin Core Wallet” ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นโครงการหลักในการพัฒนากระเป๋าเงินดิจิตอลของ Dogecoin เรามีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นการพัฒนาโดยการให้การสนับสนุนทีมนักพัฒนา “Dogecoin Core” ในปัจจุบันและรวมถึงนักพัฒนารุ่นต่อๆ ไปของ “Dogecoin” ที่ควรจะต้องได้รับการสนับสนุนพิเศษให้สามารถทุ่มเททำงานให้ทาง “Dogecoin” แบบเต็มเวลา รวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะเปิดให้มีการรับสมัครผู้ที่สนใจต้องการช่วยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักพัฒนา “Dogecoin” ในอนาคตต่อไป

มูลนิธิ Dogecoin ยังมองไปถึงการขยายระบบนิเวศน์ทางธุรกิจของ “Dogecoin” ในอนาคต และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้จะมีการประกาศโครงการใหม่ของเราซึ่งจะมีผลทำให้กระเป๋าเงินดิจิตอล (Core Wallet) มีความรวดเร็วใจการทำงานและง่ายต่อการประสานงานกับโครงการอื่นๆ ทั้งทางด้านการเงิน สังคมและองค์กรการกุศลต่างๆที่ต้องการจะเปิดรับ “Dogecoin” เรามีความเชื่อมั่นว่า “Dogecoin” จะประสบความสำเร็จในการได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆของโลกใบนี้ และเรายังมีเป้าหมายที่จะสร้างการยอมรับเหรียญเงินดิจิตอล “Dogecoin” ในระดับต่างๆต่อไป

การปกป้องชื่อเสียงและคำว่า “Dogecoin”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาชุมชน “Dogecoin” ได้พยายามมองแต่ในแง่ดีและมีความหวังว่าทุกคนจะพยายามสร้างสรรค์แต่สิ่งที่เกิดประโยชน์กับชื่อและโลโก้ของเรา เรายึดหลักการที่ว่า คำว่า “Dogecoin” ต้องถือว่าเป็นของของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ได้มีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่มีความพยายามจะผูกขาดทางกฎหมายของชื่อ “Dogecoin” และไม่ยอมให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์จากชื่อ “Dogecoin” ได้

เราอยากประกาศให้ทราบกันอย่างทั่วถึงว่าหนึ่งในกรรมการมูลนิธิของเรา “Jens Weichers” ได้พยายามต่อสู้เพื่อปกป้องการกระทำที่ไม่ประสงค์ดีดังกล่าวต่อลิขสิทธิ์ ชื่อ “Dogecoin” มาโดยตลอด โดยมีความหวังอยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่า “Dogecoin” ร่วมกันอย่างถูกต้องเท่าเทียม โดยมูลนิธิจะเป็นตัวแทนของชุมชนชาวชุมชน “Dogecoin” ที่จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ชื่อและโลโก้แทนทุกๆ คน และสิ่งนี้จะแปลว่าทางเราจะขอยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องชื่อ “Dogecoin” และจะอนุญาตให้มีการใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการทำภาพ Meme โครงการต่างๆ และใช้เพื่อความสนุกสนานของชุมชนเราเท่านั้น

แถลงการณ์ “The Dogecoin Manifesto”

เราพยายามคิดมาตลอดว่าคำว่า “Dogecoin” ควรจะมีความหมายอย่างไรในฐานะที่เป็นโครงการและการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีต่อโลกของเรา อย่างไรก็ตามเราขอสรุปความหมายของคำว่า “Dogecoin” ไว้เป็นสี่หัวข้อ ซึ่งเราขอเรียกมันว่า “Dogecoin Manifesto” โดยจะมีสองหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคและอีกสองหัวข้อจะเกี่ยวกับสังคมของเราทุกคน

เรามีความเชื่อว่าคติประจำใจหลักของชุมชนเราที่ว่า “Do Only Good Everyday” จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวที่เราจะใช้ในทุกๆ การตัดสินใจที่ส่งผลต่อชาวชุมชน และเป็นแนวทางในพัฒนาระบบนิเวชทางธุรกิจของเรา

The Dogecoin Manifesto

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ “Manifesto” ครั้งนี้ได้ด้วยการคลิกลิงค์ด้านล่างของหน้า “Manifesto” และสิ่งนี้จะเป็นการประกาศต่อชาวโลกทุกคนถึงความพยายามของพวกเราชาว “Doge Army”

หยุดก่อน! รวมมือและฟัง!

หนึ่งในหลักการสำคัญของแถลงการณ์ “Manifesto” นั้น เราให้ความสำคัญกับความเชื่อใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะถูกยึดถือไว้เหนือการแข่งขันและการผูกขาด เพราะฉะนั้นการที่เรายึดถือหลักการนี้ไว้ในใจ พวกเราจึงได้ทำการจัดตั้งกลุ่มคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้คำปรึกษากับพวกเราชาว Dogecoin

ลองเข้าไปดูรายชื่อคณะที่ปรึกษาของมูลนิธิ และอย่าลืมมอบความรักและความห่วงใยต่อที่ปรึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเพื่อพวกเรากันนะ

คุณค่าของความสำเร็จ

มูลนิธิ “Dogecoin” สามารถจัดตั้งขึ้นได้อีกครั้งจากความช่วยเหลือของอาสาสมัครมากมายที่ช่วยกันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้กระนั้นก็ตามแม้เราจะทำงานกันไม่กี่คน “Dogecoin” ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างมากมายมหาศาล มูลค่าของการเติบโตนั้นเหนือกว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลักพันคน (ขณะที่เขียน Dogecoin มีมูลค่าถึงสี่แสนสี่หมื่นล้านดอลล่าห์สหรัฐ)

ในที่สุดแล้วพวกเราได้ค้นพบว่าผู้คนมากมายที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้าง “Dogecoin” ให้ประสบความสำเร็จมากในทุกวันนี้ต้องประสบกับปัญหาการแบ่งเวลาที่กระทบกับการทำงานประจำ ความเหน็ดเหนื่อย ความล้าที่ต้องจัดการกับความสนใจที่ถาโถมมาจากทุกทิศทาง (ทั้งในด้านดีและร้าย)

คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลายคนได้เดินเข้ามาหาพวกเราและหวังว่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านี้ แต่ทางเราไม่เหลือใครที่ว่างพอจะมาต้อนรับและจัดการให้พวกเขาได้ช่วยทำในสิ่งที่อยากทำ และในที่สุดคนเหล่านั้นก็ต้องเดินจากไปด้วยความผิดหวัง

Sponsorship

เรามีความเชื่อว่าการพัฒนา Dogecoin ให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและต้องทำงานแบบเต็มเวลา ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้บางส่วน และยังได้รับความสนใจจากอีกหลายๆ ท่านที่ต้องการเข้ามาร่วมช่วยเหลือสนับสนุนพวกเรา เราตั้งความหวังว่าจะสร้างทีมงานมาช่วยจัดการภารกิจต่างๆของ Dogecoin และทีมนักพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทั้งหมดควรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นรายปี

เป้าหมายแรกของเราคือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสามปีต่อจากนี้ เรามีการวางแผนที่จะสร้างทีมงานขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่พร้อมจะทำงานแบบเต็มเวลาโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางเศรษฐกิจหรือจำเป็นการหางานอื่นๆ เพิ่ม

สุดท้ายนี้พวกเราอยากบอกว่า ถ้าคุณมีความพร้อมและมีความต้องการที่จะสนับสนุน “มูลนิธิ Dogecoin” พวกเราพร้อมเสมอที่จะพูดคุยกับคุณด้วยรัก, — “มูลนิธิ Dogecoin”