“มูลนิธิ Dogecoin” เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินดิจิตอล “Dogecoin”
  • ปกป้องชื่อเสียง เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของ “Dogecoin” เพื่อป้องกันการละเมิดและฉ้อโกง
  • เป็นแนวทางการจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประวัติ

“มูลนิธิ Dogecoin” ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2014 เพื่อสนับสนุนและอำนวยประโยชน์ต่อโครงการทรัพย์สินดิจิตอล และในปี 2021 กลุ่มสมาชิกดั้งเดิมได้ทำการปฏิรูปและจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาอีกครั้งโดยในครั้งนี้มีสมาชิกใหม่และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้าง “Dogecoin” ให้เติบโตยิ่งขึ้นในทศวรรษต่อไป

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของมูลนิธิได้ที่นี่ The Dogecoin Manifesto.

คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิ “Dogecoin” จะมีการจัดประชุมขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพูดคุยปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ

Gary Lachance
DDP Founder & Dogecoin Community Veteran
Jens Wiechers
OG Dogecoin Foundation Veteran, Foundation Legal & Governance
Michi Lumin
Dogecoin Core Blockchain Developer, Foundation Principal Engineer
Ross Nicoll
Dogecoin Core Blockchain Developer
Timothy Stebbing
F/OSS community advocate and Foundation Product Lead

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

คณะที่ปรึกษามูลนิธิให้การสนับสนุนด้านวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์เชิงลึก

Jared Birchall
Representing Elon Musk - Legal & Financial Advisor
Max Keller
Dogecoin Core Developer, Dogecoin Technical Advisor
Shibetoshi Nakamoto (Billy)
OG Dogecoin Founder, Community & Memes Advisor
Vitalik Buterin
Ethereum Founder, Blockchain & Crypto Advisor
รูปภาพของคณะกรรมการบอร์ดและที่ปรึกษาสร้างสรรค์โดย @dogememegirl! ถ้าคุณชอบผลงานของเธอเหมือนกันอย่าลืมเข้าไปติดตามเธอกันนะ