Verken Dogecoin-prosjektet, Dogecoin-stiftelsen eller tilknyttede utviklere eller enheter har inngått samarbeid med MoonRabbit AngoZaibatsu eller noen tilknyttede enheter, inkludert den påståtte Dogecoin -stiftelsen som bruker domenet doge.org. Denne påståtte organisasjonen og domenet drives, så langt vi har klart å fastslå, av de samme menneskene som driver MoonRabbit AngoZaibatsu.

Som sådan ser det ut til at ethvert krav om “samarbeid og tilknytting” er utformet for å skape et misvisende bilde av samarbeid og tilknytning til det etablerte Dogecoin-prosjektet og Dogecoin Foundation.

Vi bør også merke oss at selskapet MoonRabbit AngoZaibatsu aktivt prøver å registrere et varemerke for “Dogecoin” -navnet i både Europa og USA. Dogecoin -prosjektet og Dogecoin -stiftelsen er aktivt i gang med å motsette seg disse og andre forsøk på å registrere slike varemerker med den begrunnelse at disse enhetene ikke har noen tilknytning til Dogecoin og urettmessig prøver å tjene på den goodwill Dogecoin har oppbygget seg over siden oppstarten.

Vær trygg på at vi gjør alle nødvendige undersøkelser for å finne ut av fakta i denne saken fortløpende. For å unngå tvil bør henvendelser rettes til medlemmer av Dogecoin -prosjektet, Dogecoin Core -utviklerne og Dogecoin Foundation bare gjennom kanaler som er oppført på enten dogecoin.com eller foundation.dogecoin.com og ikke via annen e -post, sosiale medier eller nettsted som påstås å være tilknyttet Dogecoin.